Trôi theo mùa hè_Kết


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

                             Chương 30 (kết)

     Rồi cũng qua đi

       Cả nhà kinh ngạc khi Edwin và Daisy May trở lại và đã  lấy nhau. Tôi nghĩ mẹ tôi, mặc dù  cái tình cảm dành cho cô ấy, mặc  dù bà thấy  vô cùng nhẹ nhõm với sự sống sót  quay về  của anh, bà vẫn hối tiếc cho cuộc hôn nhân. Đối với bà, Daisy vẫn chỉ là một  Barshinskey.  Edwin đáng lẽ phải  có được người  vợ khá hơn.
     Chuyện chiến tranh không thực sự đổi thay cá tính của con người vẫn luôn luôn làm tôi kinh ngạc. Có quá nhiều người đã chết hay bị thương tật. Bạn có thể cho rằng đâu còn là vấn đề nữa khi người ta đã trở về nhà. Nhưng không, điều rõ ràng là mẹ có vẻ thất vọng. Nhưng rồi từ từ, từng chút một, toàn thể câu chuyện của Daisy May bắt đầu hé lộ ra.