Trôi theo mùa hè_22


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

          Chương 22

   Rắc rối  cách mạng

          Mỗi ngày, anh đến phòng cảnh sát ở Sadovaya ngồi chầu chực hàng nhiều giờ để xin được cấp  giấy xuất cảnh đặc biệt cho anh và Galina. Văn phòng lúc đóng lúc mở dưới   trách nhiệm của một tên lính  râu ria rậm rạp một bên cánh tay đeo băng đỏ. Sàn nhà thật là dơ dáy, và tên lính coi sóc văn phòng cứ luôn miệng khạc nhổ quanh cái bàn nơi  hắn ngồi tạo thành một vòng đờm  dãi đông cứng  kinh tởm. Lâu lâu  có một viên cán bộ xuất hiện  bất chợt, hắn  xem xét   qua đống hồ sơ  ngày càng chồng chất trên bàn.