Trôi theo mùa hè_26


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

             Chương 26

                      Tình như câm nín

      Cho tới khi nhận được bức điện tín từ  Bộ Quốc Phòng, Sophie đã không biết rằng, vì sự vắng mặt của người em gái, Ivan đã  ghi tên cô là người  thân  cận nhất của anh. Cô không có thì giờ để nghĩ ngợi về chuyện đó mãi cho tới sau này. Cô còn  đang để hết tâm trí  vào việc chống cơn đau quặn thắt trong lòng khi  vừa nhận được cái bao thư màu vàng trên tay. Trong bốn năm qua, nó đã  đi vào làng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa bao giờ  tới tay cô, cho đến lúc này.