Trôi theo mùa hè_23


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

                  Chương 23

   Lên đường giúp lối thoát

      Vào thời điểm  mùa Đông thứ hai  đến ở Mogotovo, những người đàn bà tỵ nạn    khu tập thể đã được tổ chức thành một khu kỹ nghệ tự lập. Họ làm những chiếc áo khoác   và vớ len tự chế mà Daisy May và Matthew Foulgar đem đi phân phát tới những làng lân cận chung quanh. Họ bắt đầu đi xa hơn, cố gắng  giúp đỡ một khu vực  rộng lớn với những bó đồ cứu trợ nhỏ đi và không còn tương xứng, nhưng dường như vẫn còn mang hy vọng đến cho đàn bà  trẻ con, những người đang thiếu ăn thiếu mặc.