Trôi theo mùa hè_27


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

                 Chương 27

   Quyết không lùi bước

     Daisy biết rõ rằng không dễ dàng để đưa anh  ra khỏi đất Nga. Giấy tờ tuỳ thân của anh đã bị tịch thu, lại là dân Anh. Hai yếu tố kết hợp lại làm cho số mạng của anh trong hành trình vô cùng nguy hiểm. Ngay tại cái làng hẻo lánh này nơi cô tìm thấy anh cũng đã bắt đầu  có những tin đồn đãi lan truyền : rằng  vị cha già  của dân tộc Nga” đã chết; rằng người Anh và người Đức đã kết đồng minh với nhau và  chuẩn bị xâm lược nước Nga; rằng đám tàn quân Sa Hoàng đi bắn giết người;  quân Bôn Sê Vích đi cứu mạng dân quê bị bọn cướp đe doạ…