Trôi theo mùa hè_25


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

                  Chương 25

  Muôn dặm tìm chàng

       Daisy đến Tver hai ngày sau khi Edwin đã  ra đi. Mang bọc hành lý trên vai, cô phải cuốc bộ từ nhà ga, vì xe điện đã bị trật khỏi đường rầy vào lúc sáng sớm, mọi sự vận chuyển đều bị ngưng trệ. Mệt mỏi, nhưng khi  tới được vành đai trung tâm thành phố, một cảm giác hưng phấn tạo  thêm năng lực và  sự kích thích  giúp đôi chân nhức mỏi của cô rảo bước trên đường. Cô đã viết  địa chỉ trên một mảnh giấy và giữ kỹ trong túi, nhưng thật không cần thiết. Cô đã thuôc lòng nó trong trí. Dường như số mệnh  cũng  đã nhận ra là  hành trình của cô đã quá khó khăn, cô tìm ra địa chỉ không mấy khó khăn.