Trôi theo mùa hè_29


Trang nhà | Diễn đàn | Thơ văn Phiếm luận | Dịch thuật Phê bình

              Chương 29

Hành trình vượt thoát

     Tuyết bắt đầu rơi. Mới cuối thu sang đầu đông, tuyết đã rơi  nhiều.  Ngôi làng đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ  có một chiếc xe trượt tuyết do một tên vệ binh đỏ lái, không ai khác đến. Tên vệ binh đỏ đến trưng thu thực phẩm. Người dân trong làng buồn rầu nhìn hắn lấy đi mớ ngũ cốc và khoai tây của họ, rồi cấp cho họ những mảnh giấy vô dụng. Khi hắn đến, Daisy và Edwin ẩn mình lẫn lộn trong  đám dân quê, coi như  họ chỉ  là hai miệng ăn trong cái gia đình Yelena quá đông con cái này.